NÔNG SẢN, ĐẬU NÀNH

Đậu nành hạt

Hạt đậu nành

Đậu nành tươi