NÔNG SẢN, ĐẬU NÀNH

Đậu nành hạt

Hạt đậu nành

Đậu nành tươi

  Đăng Tin

danh mục tin bán

RIFAMPICIN

RIFAMPICIN

Giá : Liên hệ  
Nơi đăng : TP Hồ Chí Minh  
28-11-2020
Gentamicin

Gentamicin

Giá : Liên hệ  
Nơi đăng : TP Hồ Chí Minh  
28-11-2020
Oxytetracycline hydrochloride 98%

Oxytetracycline hydrochloride 98%

Giá : Liên hệ  
Nơi đăng : TP Hồ Chí Minh  
28-11-2020
AMOXYCILIN TRIHYDRATE

AMOXYCILIN TRIHYDRATE

Giá : Liên hệ  
Nơi đăng : TP Hồ Chí Minh  
28-11-2020
Doxycyline HCL

Doxycyline HCL

Giá : Liên hệ  
Nơi đăng : TP Hồ Chí Minh  
28-11-2020
PHILOXIM

PHILOXIM

Giá : Liên hệ  
Nơi đăng : TP Hồ Chí Minh  
27-11-2020
LEVOFLOXACIN

LEVOFLOXACIN

Giá : Liên hệ  
Nơi đăng : TP Hồ Chí Minh  
27-11-2020
STREPTOMYCIN ( HEBEI, ORAL HEBEI)

STREPTOMYCIN ( HEBEI, ORAL HEBEI)

Giá : Liên hệ  
Nơi đăng : TP Hồ Chí Minh  
27-11-2020
CEFOTAXIME (Kopran,Neclife,Concept,Aurobindo.)

CEFOTAXIME (Kopran,Neclife,Concept,Aurobindo.)

Giá : Liên hệ  
Nơi đăng : TP Hồ Chí Minh  
27-11-2020
CEFOTAXIME-KORPAN

CEFOTAXIME-KORPAN

Giá : Liên hệ  
Nơi đăng : TP Hồ Chí Minh  
27-11-2020

CNông Sản Online Đậu nành
9/10 99 Bình chọn Chuyên trang mua bán nông sản online, đăng mua bán các sản phẩm nông sản như: đậu nành hạt, bã đậu nành, đậu nành tươi, đỗ tương, cám gạo, bã cọ